Minerālām virsmām - FORSILAN

FORSILAN Ūdens dispersijas silikonu fasādes krāsa

Informācija

  • Produktu iespējams tonēt
  • Ūdensdispersijas krāsa
  • Glabāt temperatūrā, kas nav zemāka par +5ºC
  • Produkts paredzēts lietošanai ārdarbos
  • Šķaidīšanai un instrumentu tīrīšanai izmantojams ūdens
  • Pieļaujama krāsošana ar otu
  • Pieļaujama krāsošana ar rullīti
  • Žūšanas laiks 1 h
  • Fasejums 3.6 l, 9 l
  • Patēriņš 7÷9 m²/l

Silikonu ūdens dispersijas fasāžu krāsa paredzēta betona un apmestu virsmu krāsošanai  ārdarbos. Veido  atmosfēras  izturīgu  pārklājumu  ar  paaugstinātu  tvaiku  caurlaidību un tajā  pašā  laikā  hidrofobitāti. Tādejādi tiek atvieglota ūdens  iztvaikošana  no  krāsojamās  virsmas  caur  pārklājumu  atmosfērā  un  apgrūtināta  ūdens  kondensāta  iesūkšanās  krāsotajā  virsmā. Balta (AS bāze), tonējama  noteiktos  krāsu  toņos,  izmantojot  speciālu  krāsu  toņu  karti. 

LIETOŠANA:

Pirms  lietošanas  krāsu  FORSILAN  jāsamaisa  un  nepieciešamības  gadījumā līdz darba  viskozitātei  jāatšķaida ar ūdeni  (līdz 10 tilpuma  procentiem).  Krāsu  uzklāj  ar  otu  vai  veltnīti  1 – 2  kārtās. Krāsošanai  nepieciešamā  gaisa  temperatūra -  no  + 5 ºC  līdz + 25 ºC  un  gaisa  relatīvais  mitrums  -  ne  augstāks par 80 %.

GRUNTĒŠANA:

Jaunas  betona un apmestas betona virsmas drīkst krāsot ne ātrāk kā  pēc  1 – 2  mēnešiem. No betona virsmām  iepriekš  jānotīra  kaļķa  piens. No agrāk krāsotām virsmām  jānotīra vecā  atlobījusies krāsa  un netīrumi.  Nav  ieteicams  izmantot  FORSILAN  tādu  virsmu  apdarei , kas  agrāk  krāsotas ar silikātu krāsām . Apmestas un betona  virsmas  jāgruntē ar gruntēšanas līdzekli  FORSILAN  BASE , kas  iepriekš  atšķaidīts ar ūdeni attiecībās no  1 : 4  (betonam)  līdz 1 : 9 (apmetumam).  Gruntēšanas  līdzekli uzklāj ar otu vai  suku 2  kārtās ,  negaidot  iepriekšējās  kārtas  nožūšanu.  Gruntēšanas līdzekļa darba  šķīduma  kopējais  patēriņš  ir  0,5 – 2  m²/l  apmestām  virsmām un 2 – 4  m²/l  -  betona  virsmām.  Virsmu var krāsot ne ātrāk kā pēc 12  stundām  pēc  gruntēšanas.

Jūs pierakstījāties mūsu jaunumiem.