Lahustid - SOLVEKS

SOLVEKS Lahusti

Teave

  • Värvi pakend 10 l, 1 l, 5 l, 20 l

Ette nähtud alküüd-, akrüül-, bituumen‑, polüu- retaanemailide ja lakkide, samuti vinüülpo- lümeeride baasil valmistatud emailide (sobi- likud pintsli abil pealekandmiseks) lahjenda- miseks. Kasutatakse ka maalri töövahendite puhastamiseks.

Olete tellinud uudiskirja.