Vesidispersioonvärvid - COLOR TEST

COLOR TEST Värvitooni test

Teave

  • Vedeldamiseks ja töövahendite puhastamiseks kasutatakse vett
  • Pealekandmine pintsliga
  • Pealekandmine rulli abil
  • Kuivamisaeg 1 tund
  • Värvi pakend 0.45 l

Color Test võimaldab proovida värvitooni väikesel pinnal ja teha õige valik ennekogu ruumi värvimist. Te saate parema ettekujutuse sellest, kuidas üks või teine värvitoon teie kodu sisekujunduses välja näeb.Värv sobib krohvitud, puidust, betoonist, telliskivist ja kipsplaadist seinte ja lagede värvimiseks siseruumides, millel on kõrge kasutuskoormus (elamispinnad, kontoriruumid, ühiskondlikud ruumid jms), aga samuti ka reljeefsete akrüül- ja klaaskiudtapeetide värvimiseks. Värv sobib kõrge niiskusega ruumide viimistlemiseks (vannitoad, hügieeniruumid jms). Moodustab kerge siidise läikega mati kihi.

KASUTAMINE:

A-baasi võib kasutada valgenavõi heledates värvitoonides; C-baas toonitakse tumedamateks värvitoonideks. Enne kasutamist tuleb värvi segada. Vajadusel lahjendada veega. Lahjendada on lubatud kuni 10% värvist. Peale kanda pintsli või värvirulliga. Kuivamisaeg temperatuuril +20 ºC on 1 tund. Värvikulu on ühekordsel katmisel maksimaalselt 0,45 liitrit 5 m² kohta.

TÖÖ- JA KESKKONNAKAITSE:

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida aurude/vedelikupritsmete sissehingamist.ALLANEELAMISEL: pöörduda või halva enesetunde korral pöördudaarsti poole. NAHALE (või juustele) SATTUMISEL: eemaldage kohe kõik määrdunud riided. Peske nahka veega / duši all. SILMA SATTUMISEL: peske mitme minuti vältel ettevaatlikult silmi veega. Eemaldage kontaktläätsed, kui te neid kasutate ja kui seda on lihtne teha. Jätkake silmade pesemist. Säilitada hästi tuulutatud kohas. Säilitada tihedalt suletud pakendis. Utiliseerida sisu/pakend vastavalt kohalikule seadusandlusele. Sisaldab 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [EÜnr 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [EÜnr 220-239-6], segu vahekord (3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. ELi maades on LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: (alaliik A/a): 30 g/l (2010). Maksimaalne LOÜ sisaldus tootes on 30 g/l.

 

Olete tellinud uudiskirja.